zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Crash Recovery System

Napinacze pasów

Podstawowymi elementami w budowie bezwładnościowych pasów bezpieczeństwa są zwijacz, który jest blokowany podczas nagłego szarpnięcia, pas bezpieczeństwa oraz zamek (miejsce gdzie zapinamy pas). Obecnie większość nowych samochodów wyposażona jest dodatkowo w pirotechniczny napinacz pasów, który działa podczas wypadku dociskając ciało pasażera pojazdu do fotela. Typowy napinacz pirotechniczny składa się z z tłoczka, ładunku pirotechnicznego oraz zapalnika.

Obecnie stosuje się dwa rodzaje pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa. Pierwszy z nich to napinacz umieszczony przy zwijaczu pasa. Natomiast drugi sposób to umieszczenie napinacza przy zamku. Stosowanie drugiego rozwiązania powoduje, że przy cofnięciu zamka trzypunktowego pasa bezpieczeństwa o 5 cm cały pas skraca się o 10 cm.

W chwili wykrycia wypadku przez układ sterujący samochodu tłoczek napinacza przez wybuch ładunku pirotechnicznego przesuwa się ku tyłowi powodując skrócenie pasa, a tym samym dociskając ciało pasażera do fotela. Całkowity czas jaki potrzebny jest na przesunięcie i zablokowanie napinacza wynosi ok. 15 ms od chwili wykrycia zderzenia.

Powodów, dla których ludzie nie zapinają pasów jest mnóstwo. Dotyczą one zarówno lenistwa, wygody, ale także błędnych wyobrażeń na ich temat:

  • nie zapinam pasów, bo one uniemożliwią wydostanie się z płonącego pojazdu. Zgodnie ze statystykami jedynie 0,5% wypadków drogowych kończą się pożarem pojazdu,
  • nie zapinam pasów, bo mam poduszkę powietrzną. Poduszka powietrzna redukuje ryzyko poniesienia śmierci tylko i wyłącznie współpracując z zapiętymi pasami,
  • nie zapinam pasów, bo jeżdżę wolno i po mieście. Pamiętać należy, że nawet podczas zderzenia z prędkością 50 km/h ciało wyrzucone jest z pojazdu z siłą 1 tony i napotkawszy na trwałą przeszkodę skutki mogą być śmiertelne,
  • nie zapinam pasów, bo lepiej wypaść z auta niż zostać w nim uwięzionym. Przypomnij sobie opis wypadku opisany na początku artykułu,
  • nie zapinam pasów, bo jestem w ciąży. W trakcie wypadku pasy mogą jedynie uratować życie kobiety i jej nienarodzonego dziecka.

Napinacze*

Stosuje się trzy poziomy bezpieczeństwa przy wykorzystaniu pirotechnicznych pasów:

  • I poziom - dwa napinacze psów sterowane przez specjalny kalkulator.
  • II poziom - poduszka powietrzna dla kierowcy i dwa napinacze pasów sterowane przez elektroniczną centralkę AIRBAG.
  • III poziom - dwie poduszki powietrzne i dwa napinacze pasów sterowane przez elektroniczną centralkę AIRBAG.

Różnice w budowie kalkulatora w stosunku do poprzednich układów AIRBAG posiada jedynie wersja, w której samochód jest wyposażony tylko w pirotechniczne napinacze pasów. Kalkulator składa się z takich elementów jak:
- czujnik zderzenia,
- rezerwa energii,
- urządzenie odpalające,
- część diagnostyczna.

W przypadku samochodu wyposażonego w chociażby w jedną poduszką powietrzną i pirotechniczne pasy budowa układu SRS jest taka sama jak tylko dla samych poduszek po-wietrznych. Dodatkowo jest tylko zmieniona budowa jednego z mocowań pasa oraz program analizujący rodzaj zdarzenia, który wysyła sygnały o ewentualnym odpaleniu nie tylko do dwóch generatorów gazu, ale też do ładunków znajdujących się w napinaczu.

Podczas zderzenia czujnik CRASH SENSOR w module sterującym układu mierzy opóźnienie wynikające ze zderzenia. Mikroprocesor oblicza wartość opóźnienia i na tej podstawie ustala przebieg opóźnienia podczas całego zderzenia. Ważną rolę od-grywają tu takie parametry jak kąt i prędkość zderzenia. Przebieg opóźnienia jest następnie porównywany z charakterystykami przechowywanymi w pamięci modułu sterującego. Po przekroczeniu określonego progu, czujnik SAFING SENSOR (wyłącznik zabezpieczający) jest pytany o sygnał. Gdy tylko czujnik SAFING SENSOR rozpozna minimalną wymaganą wartość opóźnienia następuje włączenie prądu do układu zapłonu. W zależności od rozpoznanego stopnia ciężkości wypadku, moduł sterujący wyzwala oba pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa lub obie poduszki powietrzne i oba pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa.

Więcej firm samochodowych stosuje napinacze klamer napinających pasy bezpieczeństwa niż napinacze samo zwijacza pasa, dzięki takiemu rozwiązaniu napinana jest zarówno część pasa obejmująca lędźwia, jak i część podtrzymująca piersi oraz brzuch. Przesunięcie tłoka napinacza o 50mm wyraża się podwójnym ściągnięciem pasa, który skróci się o 100mm. Działanie napinacza ma miejsce w bardzo wczesnej fazie zderzenia jeszcze przed przemieszczeniem się podróżnych. Czas od-palenia (inicjacji) wynosi 20ms licząc od początku zderzenia.

Jako stały materiał wybuchowy dla pirotechnicznych napinaczy pasów stosuje się materiał na bazie nitrocelulozy. Powstałe w wyniku reakcji chemicznej ciśnienie gazów przesuwa tłoki w rurce hamujących. Linki zamocowane do tłoków i do klamer pasów pociągają oba zaciski pasów ku dołowi, powodując w ten sposób naprężenie pasów i utrzymanie ciał podróżnych jak najbliżej siedzenia i oparcia z zagłówkiem.

Po odpaleniu ładunku pirotechnicznego, wianek złożony z kulek (9) ułożonych wokół stożka (C) przeciwstawia się zwolnieniu linki w kierunku wskazanym przez strzałkę, a więc w konsekwencji zwolnieniu pasa podtrzymującego podróżnego.

Budowa pirotechnicznego napinacza pasów oraz sposób blokowania tłoczka po odpaleniu w celu niedopuszczenia do jego cofnięcia:
1 - płytka,
2 - wspornik,
3 - rolka,
4 - nit rolki,
5 - rurka,
6 - śruba mocująca,
7 - generator gazu,
8 - podkładka,
9 - kulki,
10 - naklejka informacyjna,
12 - kod i data produkcji,
13 - linka i zatrzask.

Zapłon ładunku pirotechnicznego jest potwierdzony przez zapalenie kontrolki na tablicy wskaźników.

* Źródło: http://bluesbreaker.w.interia.pl

Wersja do druku